Transport

Kommersiell trafik där driftsäkerhet och ekonomi är avgörande

Användningsområde

PSI100 Transport punkteringsvätska är framtaget med fokus på driftsäkerhet, trafiksäkerhet och totalekonomi i transportindustrin. Produkten lämpar sig främst för:

  • Lastbil, Släp, Trailers
  • Timmerfordon
  • Buss
  • Tyngre bud- och transportbilar
Produktdatablad

Produktegenskaper i fokus för Transport

Punkteringsskydd och driftsäkerhet
Tätar omfattande stickskador upp till 15mm
Lägre bränsleförbrukning och däckslitage
Undvik friktion och slitage pga felaktigt däcktryck
Rationell hantering
Effektiva tillbehör för påfyllnad och enkel hantering
Miljövänlig
Fri från giftiga ämnen som t.ex. glykoler och latexämnen

Totalekonomi i fokus

PSI100 är en förbyggande punkeringsvätska som effektivt tätar luftläckage i stunden det uppstår och säkrar på så sätt ett konstant lufttryck för bättre däck- och bränsleekonomi samt trafiksäkerhet.

Undvik driftstopp och reparationskostnader
En punktering är inte bara dyr att reparera, det innebär också ofta betydande indirekta kostnader som driftstopp och förlorad produktion, skadade fälgar och förstörda däck. Därtill kommer en punktering ofta med riskfyllt reparationsarbetet på utsatta platser i trafiken. Alla ovanstående problem förebyggs med PSI100.

PSI100 Transport tätar betydande stickskador på och i anslutning till slitbanan, upp till 15mm samt torrsprickor och porer. Tätningen blir stark och beständig under däckets livslängd.

Bättre bränsleekonomi och mindre däckslitage
Ett korrekt kalibrerat däcktryck är viktigt för bränsleekonomi och däckslitage. Felaktigt däcktryck, ofta som följd av mikrosprickor eller pysläckage skapar ökad friktion mellan däck och vägbana. Branschfakta visar att för varje procent förlorat lufttryck ökar slitaget med motsvarande grad. Dvs. ett däck som körs på 7 PSI där 10 PSI rekommenderas slits 30% snabbare (3000 km mindre för varje 10000 km). PSI100 förebygger flertalet av dessa skador/ defekter och skapar förutsättningar för ett stabilt däcktryck över tid med mindre kostnader för bränsle och däckunderhåll som följd.

Enkla steg för att säkra dina däck

Placera ventilen

Vid påfyllnad av PSI100 roteras ventilen till hjulets "nedre halva", mot vägbanan. Om man föreställer sig hjulet som en klocka ska ventilen placeras mellan fyra (4) och åtta (8).

Anslut till ventil

PSI100 kan antingen fyllas direkt från flask/pump i ett däck utan tryck, om så demonteras ventilnålen först. Alternativt kan produkten, genom vårt Quick-fill system injiceras i ett trycksatt däck.

Påfyllnad i däck

Viktigt att följa angiven dosering. Mer information finns på förpackningen och hemsida.

Rotera hjulet

Efter att PSI100 injicerats och önskat däcktryck återställts behöver hjulet roteras. Efter en kortare sträcka är produkten utfördelad i däcket och aktiverad.

Fullt skydd

Processen med påfyllnad tar typiskt några minuter per hjul. Väl färdig har du ett starkt däck- och punkteringsskydd som är beständigt över däckets livslängd.

Önskar du mer information?

Dela dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Enkel och rationell hantering

För yrkestrafik och företagskunder vet vi att enkla och kostnadseffektiva processer är avgörande. Med det i fokus har vi utvecklat viktiga tillbehör såväl som produktegenskaper för PSI100 Transport:

  • Pneumatiskt påfyllnadssystem där PSI100 kan injiceras i ett trycksatt däck. Dvs. du är fri att installera däckskyddet när du vill och utan att behöva tömma däcket på luft. Påfyllnad per däck går på enstaka minuter och doseringen blir exakt tack vare tillhörande flödesmätare.
  • Däckskyddet är miljövänligt utan varken giftiga glykoler eller latexämnen som är vanligt på marknaden. Rengöring i/på däck såväl som för person görs enkelt med vatten.
  • PSI100 Transport har en inbyggd skademarkör som kan indikera var en punktering tidigare uppstått. Genom att belysa däcket utifrån med UV-ljus framträder en fluorescerande färg på platsen. Detta kan vara värdefullt vid större skador där inspektion och uppföljning rekommenderas.
  • En produkt för alla temperaturer. Ofta skiljer konkurrenter till PSI100 på sommar och vinterprodukter. I vår mening skapar det onödig planering och ökad risk. PSI100 punkteringsvätska fungerar praktiskt taget i alla temperaturer (> -35OC )

Vanliga frågor

HUR SKA JAG BÄST ANVÄNDA PSI100?

PSI100 är framtaget för att förebygga punktering och luftläckage i alla typer av däck. För bästa funktion injiceras däckskyddet innan däcket skadas eller punkteras. Med det sagt, PSI100 kan i flertalet fall även användas på ett redan punkterat däck. Pumpar man upp däcket efter påfyllnad av PSI100 och omgående kör i väg i kontrollerad fart kommer däckskyddet att aktiveras och en tätning skapas.

Vid stora skador eller skador på däcksidorna är det rekommenderat att låta kontrollera däcket hos en fackman snarast möjligt.

KAN JAG ANVÄNDA PSI100 I PERSONBILEN?

Vi rekommenderar inte PSI100 till personbil där lågprofildäck och höga hastigheter ofta förekommer. I vissa fall kan obalans uppkomma. Dock kan PSI100 användas i nödsituationer för att ta sig till gummiverkstad för reparation eller byte av däck. 

ÄR PSI100 FARLIGT PÅ NÅGOT SÄTT?

Nej. PSI100 är miljövänligt. Punkteringsvätskan är utvecklat att värna miljö såväl som enkelt handhavande. Formeln innehåller varken giftiga glykoler eller latexprodukter – som ofta är fallet på marknaden. Får man produkten på händer, hud eller stänk i ögon sköljs det enkelt bort med rent vatten. Produkten är heller ej brandfarligt eller korrosivt.

KAN MAN ANVÄNDA PSI100 ÄVEN I DÄCK MED SLANG?

Ja. Det är dock viktigt att komma ihåg att slangar kan gå sönder på många sätt. Stora sprickor, revor etc. är inte ovanligt. Om så är fallet reduceras tätningseffekten.

KOMMER PSI100 SKAPA EN SÄKER OCH TILLFÖRLITLIG TÄTNING ?

Ja. På slitbanan och området närmast kommer PSI100 effektivt täta stickskador och sprickor av betydande storlek. Den tätning som formas kan anses permanent, den kommer inte att falla bort eller tappa tätningsförmågan över tid. Tätningen följer däckets livslängd.

TÄTAR PSI100 STICKSKADOR OCH REVOR PÅ DÄCKSIDAN?

Nej. PSI100 är designad för att effektivt täta skador på slitbana, inte på däcksidan. Däckskyddet kan avhjälpa mindre sprickor och porer på däcksida som förorsakar läckage.

ÄR MÄNGDEN PSI100 VIKTIG FÖR AVSEED FUNKTION?

Ja, rekommenderad dosering är avgörande. Olika fordonstyper har olika förutsättningar. Välj rätt mängd för fordonstyp och däckdimension.

KOMMER PSI100 FRYSA I VINTERKYLA?

Nej. PSI100 är frostskyddad ned till -35°C. Under den temperaturen påverkas viskositeten men återgår snabbt efter en stund mha friktionsvärmen som skapas i däcket.

KAN ETT DÄCK VULKAS EFTER ATT PSI100 ANVÄNTS?

Ja. PSI100 tvättas enkelt bort med vatten och torkas sedan torrt.

Varukorg
Rulla till toppen